Maoirseacht ar Fheidhmíocht Póilíneacht

Foghlaim níos mó fúinn
Home Page Home Page Home Page

an Fís

Is é an Fís atá againne ná go mbeadh eagraíocht proifisiúnta neamhchlaonta atá ag feabhsú go leanúnach ag freastal ar ár sochaí, eagraíocht a thuilleann agus a bhaineann leas as muinín agus tacaíocht an phobal.

Learn more

Seolann an tÚdarás Póilíneachta a suíomh gréasáin nua

Tá áthas ar an Údarás Póilíneachta a suíomh gréasáin nua a sheoladh; tugtar cuireadh do úsáideoirí an suíomh é a scrúdú le níos mó a fhoghlaim faoin Údarás agus faoin obair a dhéanann muid.

Chomh maith le seo, tá eolas ar fáil ar an suíomh faoi fheidhmíocht an Gharda Síochána maidir le seirbhísí póilíneachta a dhéanann an Údarás maoirseacht orthu.

Policing Authority Research Bursary 2019

The Policing Authority is seeking applications for funding of research projects under its Research Bursary Scheme 2019. Up to €25,000 is available to fund a project or projects covering the research themes selected by the Authority and outlined in the Guidelines for Applicants.

Learn more

Policing Authority meeting

The Policing Authority met in public with the Garda Commissioner on 28 February 2019. 

Visit Previous Meetings to learn more about the meeting.

Policing Authority Statement of Strategy 2019-2021

The Policing Authority published its Statement of Strategy 2019-2021 which was approved by the Minister for Justice and Equality and laid before the Oireachtas this week.

An Chéad Chruinniú Eile

Cruinniú Poiblí

21
Már
2019
calendar

Cuir leis an bhFéilire

test meeting

Níos Mó Cruinnithe a bheidh ag Teacht Aníos

Ár gCuid Oibre

Maoirseacht ar Phóilíneacht

Maoirseacht ar Phóilíneacht

Feasacht an Phobail agus Rannpháirtíocht

Feasacht an Phobail agus Rannpháirtíocht

Ceapacháin

Ceapacháin

Taighde

Taighde

quote

Is é atá mar fhís againn go mbeadh eagraíocht póilíneachta ann atá gairmiúil agus neamhchlaonta le freastal ar an tsochaí, eagraíocht a bhíonn ag feabhsú i gcónaí agus a bhfuil muinín ag an bpobal aisti agus a dtacaíonn an pobal léi.