Maoirseacht ar Fheidhmíocht Póilíneacht

Foghlaim níos mó fúinn
Leathanach Baile Leathanach Baile Leathanach Baile

an Fís

Is é an Fís atá againne ná go mbeadh eagraíocht proifisiúnta neamhchlaonta atá ag feabhsú go leanúnach ag freastal ar ár sochaí, eagraíocht a thuilleann agus a bhaineann leas as muinín agus tacaíocht an phobal.

Cliceáil Anseo

Comórtas le Ceannfoirt a Roghnú

The Policing Authority intends to hold a selection competition for the purpose of appointing a person(s) to the rank of Superintendent in the Garda Síochána.

Cliceáil Anseo

Policing Authority Code of Ethics for the Garda Síochána

This code sets out principles to inform and guide the actions of every member of staff of the Garda Síochána, at every level of the organisation.

Watch the video from the Garda Press Office here.

Cruinnithe an Údarás Póilíneachta

The Policing Authority met in private with the Garda Commissioner on 23 May 2019.

The next scheduled meeting will be a public meeting on 26 June 2019.

Visit Upcoming Meetings to learn more about upcoming meetings.

An Chéad Chruinniú Eile

Cruinniú Poiblí

26
Mei
2019
calendar

Cuir leis an bhFéilire

Policing Authority meeting with the Garda Commissioner

Níos Mó Cruinnithe a bheidh ag Teacht Aníos

Ár gCuid Oibre

Maoirseacht ar Phóilíneacht

Maoirseacht ar Phóilíneacht

Feasacht an Phobail agus Rannpháirtíocht

Feasacht an Phobail agus Rannpháirtíocht

Ceapacháin

Ceapacháin

Taighde

Taighde

quote

Is é atá mar fhís againn go mbeadh eagraíocht póilíneachta ann atá gairmiúil agus neamhchlaonta le freastal ar an tsochaí, eagraíocht a bhíonn ag feabhsú i gcónaí agus a bhfuil muinín ag an bpobal aisti agus a dtacaíonn an pobal léi.