Maoirseacht ar Fheidhmíocht Póilíneacht

Foghlaim níos fúinn
Leathanach Baile Leathanach Baile Leathanach Baile

an Fís

Is é an Fís atá againne ná go mbeadh eagraíocht proifisiúnta neamhchlaonta atá ag feabhsú go leanúnach ag freastal ar ár sochaí, eagraíocht a thuilleann agus a bhaineann leas as muinín agus tacaíocht an phobal.

Cliceáil Anseo

Policing Authority assessment on Policing Performance July 2019

The Policing Authority has publishd its half-year assessment of the Garda Síochána’s performance against the Annual Policing Plan for 2019.

Press Release

Tuarascáil Bhliantúil an Údaráis Phóilíneachta don bhliain 2019

D'fhoilsigh an tÚdarás Póilíneachta a Thuarascáil Bhliantúil don bhliain 2019 an 29 Aibreán. Caitear súil siar sa tuarascáil ar ár ngníomhaíochtaí in 2019 chun maoirseacht neamhspleách a dhéanamh ar phóilíneacht in Éirinn.

Níos mó a Fhoghlaim

Féach freisin ár Athbhreithniú ar 2019

Cruinnithe an Údarás

The Policing Authority will meet on Wednesday 29th April 2020. The meeting with the Garda Commissioner in Public will commence at 4pm.

Due to Covid-19 restrictions it is not possible for the public to attend this meeting in person on this occasion. However the meeting will be available to watch live on the Authority’s website here.

The Draft Agenda can be found here

An Chéad Chruinniú Eile

28
Dei
2021
calendar

Cuir leis an bhFéilire

Policing Authority meeting with the Garda Commissioner in private

Níos Mó Cruinnithe a bheidh ag Teacht Aníos

Ár gCuid Oibre

Maoirseacht ar Phóilíneacht

Maoirseacht ar Phóilíneacht

Feasacht an Phobail agus Rannpháirtíocht

Feasacht an Phobail agus Rannpháirtíocht

Ceapacháin

Ceapacháin

Taighde

Taighde

quote

Is é atá mar fhís againn go mbeadh eagraíocht póilíneachta ann atá gairmiúil agus neamhchlaonta le freastal ar an tsochaí, eagraíocht a bhíonn ag feabhsú i gcónaí agus a bhfuil muinín ag an bpobal aisti agus a dtacaíonn an pobal léi.