An Coiste Forbartha Eagraíocht an Gharda Síochána

Déanann an Coiste maoirseacht ar an gclár claochlaithe agus nuachóirithe sa Gharda Síochána, agus leagtar béim ar Leith ar chur I bhfeidhm mholtaí Thuarascáil Chigreachta an Gharda Síochána, ‘An Phóilíneacht in Éirinn a Athrú, agus maoirseacht a dhéanamh ar sholáthar Chlár Nuachóirithe agus Athnuachana an Gharda Síochána.

Cáipéisí an Choiste (2024)

There are no 2024 documents at the moment

Is féidir teacht ar ábhair a bhaineann le blianta eile fós má úsáidtear an cneapa "Scag de réir Dáta

Baill an Choiste

Dr. Dónal De Buitléir (Chair)

Valerie Judge

Dr. Elaine Byrne