An Coiste um Dhearbhú Cáilíochta ar Cheapacháin agus Rialachas Roghnúcháin maidir leis an Gharda

Cuireann an Coiste rialachas agus dearbhú cáilíochta ar fáil maidir le comórtas roghnúcháin faoinar tugadh le haghaidh ceapacháin leis na céimeanna seo a leanas: Coimisinéir Cúnta, Ard-Cheannfort agus Ceannfort sa Gharda Síochána.