Maoirseacht ar Fheidhmíocht Póilíneacht

Foghlaim níos fúinn
Leathanach Baile Leathanach Baile Leathanach Baile

an Fís

Is é an Fís atá againne ná go mbeadh eagraíocht proifisiúnta neamhchlaonta atá ag feabhsú go leanúnach ag freastal ar ár sochaí, eagraíocht a thuilleann agus a bhaineann leas as muinín agus tacaíocht an phobal.

Cliceáil Anseo

Policing Authority assessment on Policing Performance July 2019

The Policing Authority has publishd its half-year assessment of the Garda Síochána’s performance against the Annual Policing Plan for 2019.

Press Release

Cód Eitice

Leagtar amach i gCód Eitice an Údaráis Póilíneachta na próifílí atá deartha chun gníomhartha gach comhalta d'fhoireann an Gharda Síochána a threorú agus a threorú, ag gach leibhéal den eagraíocht.

Féach físeán an Chóid Eitice ar Youtube anseo.

Cruinnithe an Údarás

Bhuail an tÚdarás Póilíneachta le Coimisinéir na nGardaí Poiblí Dé Céadaoin 27th Samhain 2019.

Tá Livestream ar fáil ar leathanach na bhfíseán agus anseo.

An Chéad Chruinniú Eile

Cruinniú Poiblí

29
Aib
2020
calendar

Cuir leis an bhFéilire

Policing Authority meeting

Sonraí faoi Chruinnithe

  • Private Authority meeting and meeting in private with Garda Commissioner

Níos Mó Cruinnithe a bheidh ag Teacht Aníos

Ár gCuid Oibre

Maoirseacht ar Phóilíneacht

Maoirseacht ar Phóilíneacht

Feasacht an Phobail agus Rannpháirtíocht

Feasacht an Phobail agus Rannpháirtíocht

Ceapacháin

Ceapacháin

Taighde

Taighde

quote

Is é atá mar fhís againn go mbeadh eagraíocht póilíneachta ann atá gairmiúil agus neamhchlaonta le freastal ar an tsochaí, eagraíocht a bhíonn ag feabhsú i gcónaí agus a bhfuil muinín ag an bpobal aisti agus a dtacaíonn an pobal léi.