Cóipcheart

Tá an t-ábhar atá faoi chaibidil ar an láithreán seo faoi réir chóipcheart an Rialtais de réir an Achta um Chóipcheart agus Cearta Gaolmhara, 2000. Is féidir an t-ábhar a íoslódáil chuig comhad nó printéir le húsáid phearsanta a bhaint as amháin. Sa chás go bhfuil an t-ábhar seo á eisiúint do dhaoine eile, caithfear an fhoinse (an URL ina measc) agus an stádas cóipchirt a aithint.

Ní thugann an cead chun ábhar cóipchirt an Rialtais a atáirgeadh cead chun aon ábhar ar an láithreán seo a atáirgeadh a d’fhéadfadh bheith mar mhaoin de thríú páirtí. Caithfear an t-údarú chun an t-ábhar sin a atáirgeadh a fháil ó na sealbhóirí cóipchirt atá i gceist.