Coistí

Bhunaigh an tÚdarás roinnt coistí le maoirseacht a dhéanamh ar rialachas agus le hobair an Údaráis maidit lena chuid tasaíochtaí reachtúla a chur chun cinn. Bunáitear gach Coiste faoi théarmaí tagartha ina leagtar amach a gcuspóir agus a threoraíonn a n-obair. Déantar na téarmaí tagartha seo a athbhreithniú gach bliain agus bíonn siad faoi réir leasú I gcomhthéacs chlár oibre an Údaráis atá ag teacht chun cinn.

Go dtí seo, bunaíodh cúig choiste. Cliceáil ar gach Coiste thíos le hamharc ar a bhallraíocht, Téarmaí Tagartha agus faisnéis eile, miontuairiscí cruinnithe coiste ina measc.