Rialachas Corparáideach

Is gné lárnach den Údarás Póilíneachta é an rialachas corparáideach éifeachtach i ndáil le dualgais reachtúla an Údaráis a thabhairt chun críche le hionracas agus i gcomhréir lena  cheanglais reachtúla. Is cuid riachtanach freisin é an rialachas corparáideach de bhainistíocht cheart éifeachtach ár n-eagraíochta.

Déantar cur síos in ár gCreat Rialachais (pdf) ar na struchtúir, beartais agus próisis atá i bhfeidhm chun na dualgais sin a thabhairt chun críche. Déantar foráil ann freisin do mheasúnú oibiachtúil ar an bhfeidhmíocht bhainistíochta agus chorparáideach.

Tá an tÚdarás faoi réir an Chóid Chleachtais um Rialachas  Comhlachtaí  Stáit agus Chaighdeán Rialachais Chorparáidigh na Státseirbhíse. Tá an tÚdarás tar éis roinnt doiciméad rialachais eile a fhorbairt agus a ghlacadh maidir leis an mbealach ina oibríonn sé. Tá teacht orthu siúd anseo thíos.

03
Fea
2023
Tuilleadh Eolais

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Annual Report of the Policing Authority for 2022 in accordance with Section 22 of the Protected Disclosures Act 2014

01
Fea
2023
Tuilleadh Eolais

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Policing Authority Performance Delivery Agreement 2023

Cairt Chustaiméirí 2022-2024

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Cairt Chustaiméirí 2022-2024

09
Bea
2022
Tuilleadh Eolais

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

An tÚdarás Póilineachta Ráiteas Straitéise 2022-2024

18
Bea
2022
Tuilleadh Eolais

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Policing Authority Oversight Agreement 2022-23

10
Fea
2022
Tuilleadh Eolais

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Policing Authority Code of Conduct

03
Sam
2021
Tuilleadh Eolais

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Policing Authority Standing Orders October 2021

03
Sam
2021
Tuilleadh Eolais

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Scheme of Delegations for the Policing Authority October 2021

03
Sam
2021
Tuilleadh Eolais

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Governance Framework for the Policing Authority October 2021

Practice Note in Relation to Canvassing

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Practice Note in Relation to Canvassing

Policing Authority Communications Strategy

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Policing Authority Communications Strategy

Complaint form for use in making a complaint about Authority members or staff

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Foilseacháin an Údaráis Phóilíneachta

Complaint form for use in making a complaint about Authority members or staff