Rialachas Corparáideach

Is gné lárnach den Údarás Póilíneachta é an rialachas corparáideach éifeachtach i ndáil le dualgais reachtúla an Údaráis a thabhairt chun críche le hionracas agus i gcomhréir lena  cheanglais reachtúla. Is cuid riachtanach freisin é an rialachas corparáideach de bhainistíocht cheart éifeachtach ár n-eagraíochta.

Déantar cur síos in ár gCreat Rialachais (pdf) ar na struchtúir, beartais agus próisis atá i bhfeidhm chun na dualgais sin a thabhairt chun críche. Déantar foráil ann freisin do mheasúnú oibiachtúil ar an bhfeidhmíocht bhainistíochta agus chorparáideach.

Tá an tÚdarás faoi réir an Chóid Chleachtais um Rialachas  Comhlachtaí  Stáit agus Chaighdeán Rialachais Chorparáidigh na Státseirbhíse. Tá an tÚdarás tar éis roinnt doiciméad rialachais eile a fhorbairt agus a ghlacadh maidir leis an mbealach ina oibríonn sé. Tá teacht orthu siúd anseo thíos.

Foilseacháin Ghaolmhara maidir le Rialachas

19
Már
2019
Tuilleadh Eolais

Policing Authority Publication

Policing Authority Publication

Policing Authority Corporate Priorities 2019

Policing Authority Corporate Priorities 2019
16
Aib
2019
Tuilleadh Eolais

Policing Authority Publication

Policing Authority Publication

Policing Authority Corporate Priorities 2018 Status at Year End

Policing Authority Corporate Priorities 2018 Status at Year End
07
Fea
2019
Tuilleadh Eolais

Policing Authority Publication

Policing Authority Publication

An tÚdarás Póilíneachta Ráiteas Straitéise 2019-21

An tÚdarás Póilíneachta Ráiteas Straitéise 2019-21
25
Bea
2018
Tuilleadh Eolais

Policing Authority Publication

Policing Authority Publication

Policing Authority Data Protection Policy

Policing Authority Data Protection Policy
Policing Authority Corporate Priorities 2018

Policing Authority Publication

Policing Authority Publication

Policing Authority Corporate Priorities 2018

Policing Authority Corporate Priorities 2018
Practice Note in Relation to Canvassing

Policing Authority Publication

Policing Authority Publication

Practice Note in Relation to Canvassing

Policing Authority Communications Strategy

Policing Authority Publication

Policing Authority Publication

Policing Authority Communications Strategy

Policing Authority Code of Conduct

Policing Authority Publication

Policing Authority Publication

Policing Authority Code of Conduct

Policing Authority Code of Conduct
Policing Authority Corporate Priorities 2017

Policing Authority Publication

Policing Authority Publication

Policing Authority Corporate Priorities 2017

Policing Authority Corporate Priorities 2017
Customer Charter and Customer Service Action Plan

Policing Authority Publication

Policing Authority Publication

Customer Charter and Customer Service Action Plan

Customer Charter and Customer Service Action Plan
Complaint form for use in making a complaint about Authority members or staff

Policing Authority Publication

Policing Authority Publication

Complaint form for use in making a complaint about Authority members or staff

19
Lúi
2016
Tuilleadh Eolais

Policing Authority Publication

Policing Authority Publication

An tÚdarás Póilíneachta Ráiteas Straitéise 2016-18

An tÚdarás Póilíneachta Ráiteas Straitéise 2016-18
Policing Authority Standing Orders

Policing Authority Publication

Policing Authority Publication

Policing Authority Standing Orders

Policing Authority Standing Orders
Policing Authority Governance Framework

Policing Authority Publication

Policing Authority Publication

Policing Authority Governance Framework

Policing Authority Governance Framework