An Coiste um Straitéis agus Feidhmíocht Póilíneachta

Déanann an Coiste monatóireacht agus meastóireacht ar fheidhmíocht laethúil an Gharda Síochána, agus díriú ar Leith ar an dul chun cinn a rinneadh in aghaidh an Phlean Póilíneachta bhliantúil. Cuireann an Coiste comhairle ar an Údarás ar chinneadh a dhéanamh faoi na Tosaíochtaí Póilíneachta bliantúla agus na spriocanna feidhmíochta agus ar Ráiteas Straitéise an Gharda Síochána, an Plean Póilíneachta bliantúil agus Tuarascálacha Bliantúla.

There are no 2024 documents at the moment

Is féidir teacht ar ábhair a bhaineann le blianta eile fós má úsáidtear an cneapa "Scag de réir Dáta

Baill an Choiste

Dr. Deborah Donnelly (Chair)

Dr. Moling Ryan

Paul Mageean

Gillian Imery (External Member)