An Coiste Iniúchóireachta agus Measúnú Riosca

Tá an Coiste mar chuid de thimpeallacht rialaithe an Údaráis, ag a bhfuil an tasc chun comhairle neamhspleách a sholáthar don Oifigeach Cuntasaíochta agus don Údarás agus tacú leo ina gcuid freagrachtaí le haghaidh saincheisteanna riosca, rialaithe inmheánaigh agus rialachais. Déanann an Coiste athbhreithniú ar chuimsitheacht, iontaofacht agus iomláine dearbhaithe leis an Údarás agus an tOifigeach Cuntasaíochta, lena n-áirítear ó thaobh oiriúnacht agus dhaingne chórais rialaithe inmheánaigh, iniúchóireachta inmheánaí, bhainistíocht riosca agus chórais agus nósanna imeachta na heagraíochta.

Cáipéisí an Choiste (2024)

There are no 2024 documents at the moment

Is féidir teacht ar ábhair a bhaineann le blianta eile fós má úsáidtear an cneapa "Scag de réir Dáta

Baill an Choiste

Anthony Harbinson -  Chair

Declan Hoban (External Member)

Geraldine Smith (External Member)