Fís, Misean agus Croíluachanna

Is é atá mar fhís againn go mbeadh eagraíocht póilíneachta ann atá gairmiúil agus neamhchlaonta le freastal ar an tsochaí, eagraíocht a bhíonn ag feabhsú i gcónaí agus a bhfuil muinín ag an bpobal aisti agus a dtacaíonn an pobal léi

Is é ár misean obair phóilíneachta den scoth a chur chun cinn trí mhaoirseacht agus rialachas atá éifeachtach agus a bhfuil meas orthu.

Tá ár luachanna tábhachtach dúinn. Is léiriú iad ar ár gcultúr agus ar ár n-aitheantas agus tugann siad treoir dúinn chun nithe a bhaint amach.