An tÚdarás

Déanann an Rialtas comhaltaí an Údaráis a cheapadh i ndiaidh próiseas roghnúcháin arna reáchtáil ag an Seirbhís um Cheapacháin Phoiblí.

Déantar foráil in Acht an Gharda Síochána (An tÚdarás Póilíneachta agus Forálacha Ilghnéitheacha) 2015 chun 9 gcomhalta ar an iomlán a bheith ag an Údarás – Cathaoirleach agus 8 ngnáthchomhalta. Tá comhdhéanamh reatha an údaráis i gcomhréir leis an gcuspóir reachtúil maidir le 4 fear ar a laghad agus 4 bean ar a laghad a bheith ina gcomhaltaí den Údarás.

Ceanglaítear leis an Acht go bhfuil taithí, cáilíochtaí, oiliúint nó saineolas agus eolas iomchuí ag comhaltaí an Údaráis i réimsí a bhaineann le:

  • Cúrsaí póilíneachta
  • Cúrsaí a bhaineann le cearta an duine & comhionannas
  • Riaradh na hearnála poiblí
  • Bainistíocht an bhoird & rialachas corparáideach
  • Obair arna déanamh ag grúpaí deonacha le pobail áitiúil, go mór mór obair chun an tsábháilteacht a chur chun cinn sa phobal, an choireacht a chosc nó chun feasacht ar chúrsaí eile a bhaineann leis na seirbhísí póilíneachta a chur chun cinn

Níl cead ag comhaltaí de cheachtar de na Tithe Oireachtais, FPEanna, comhaltaí d’Údaráis Áitiúla, comhaltaí nó baill foirne atá ag fónamh sa Gharda Síochána, nó comhaltaí Choimisiún Ombudsman an Gharda Síochána nó Chigireacht an Gharda Síochána a bheith ina gcomhalta den Údarás.

Tacaíonn an Fheidhmeannacht leis an Údarás agus is éard atá i gceist leis an bhFeidhmeannacht ná grúpa den chroífhoireann agus is í an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Helen Hall atá i gceannas orthu.

Authority Members

Bob Collins

Bob Collins

Bob Collins was appointed to the Authority on 1 January 2016 and was appointed as Chairperson from 1 January 2020. He is a member of the board of the National Library of Ireland. He is a former Director-General of RTÉ, served as Chief Commissioner of the Equality Commission for Northern Ireland from 2005 to 2012 and was Chair of the Arts Council of Northern Ireland. He was the first Chair of the Broadcasting Authority of Ireland and has also served on a number of other boards including the National Concert Hall and the Ulster Orchestra.

Dr Vicky Conway

Dr Vicky Conway

Dr Vicky Conway is an Associate Professor in Law, DCU and has previously worked at the University of Kent, Queen's University Belfast and the University of Limerick. She has published widely on policing, criminal justice and miscarriages of justice and is a leading expert on the Garda Síochána. Her third book, Policing Twentieth Century Ireland – A History of An Garda Síochána was published in 2013 and provides a socio-historical analysis of the service, with an emphasis on police culture and accountability. She served as a member of the Commission on the Future of Policing in Ireland and prior to that she was a member of the Policing Authority from 2016-2017. She has been an evaluator for the Council of Europe anti-corruption body GRECO.

Deborah Donnelly

Deborah Donnelly

Deborah Donnelly has had a long career in the public service in Northern Ireland working mainly in the areas of policing and criminal justice. Since 2012 she has worked independently specialising in governance and equality matters. She has worked with DFAT and internationally on issues relating to Women, Peace and Security.  She is a Commissioner with the Equality Commission for Northern Ireland, she chairs Ark Housing Association and holds a number of voluntary roles.

Pat Costello

Pat Costello

Pat Costello is a former CEO of Chartered Accountants Ireland and Accounting Technicians Ireland. He is a former Chairman of Chartered Accountants Worldwide which represents over 500,000 Chartered Accountants around the world. He is also a former CEO of the Irish Taxation Institute. Pat has a keen interest in policing matters having experienced its importance to democracies while serving with the United Nations as an Irish Army Officer in the Middle East and the former Yugoslavia.

Judith Gillespie

Judith Gillespie

Judith Gillespie was a serving police officer for 32 years, leaving the Police Service of Northern Ireland as Deputy Chief Constable in 2014. In addition to running her own consultancy business, being a Visiting Professor at Ulster University, and her voluntary work in a number of areas, she is a member of the Equality Commission for Northern Ireland and the Probation Board for Northern Ireland.

Valerie Judge

Valerie Judge

Valerie Judge is an independent management consultant, specialising in supporting senior executives to improve personal and organisational performance.  She previously worked in a number of senior HR and general management roles in the health and telecommunications sectors and as CEO of a multifunctional shared services centre. Her qualifications include MBA, BSocSc, and Diplomas in ICT, Health Economics, Governance and Executive Coaching. Valerie has been a member and chair of a number of state and charity boards.

Paul Mageean

Paul Mageean

Paul Mageean is a qualified solicitor from Belfast.  He spent some time in private practice and also spent almost ten years working as the Legal Officer with the Committee on the Administration of Justice (CAJ), the leading human rights organisation in Northern Ireland.  More recently, he worked for Criminal Justice Inspection Northern Ireland and was also the Director of the Institute of Professional Legal Studies at Queens University Belfast.  He is a member of the Northern Ireland Human Rights Commission and serves as a Parole Commissioner in Northern Ireland and as a member of the Parole Board in the Republic of Ireland.  He also chairs the Public Interest Litigation Support (PILS) Project which seeks to support strategic litigation in the human rights and equality field.

Dr Moling Ryan

Dr Moling Ryan

Dr. Moling Ryan served as Chief Executive of the Legal Aid Board from 2004 to 2014. He previously served in a number of offices and Departments including Finance, Arts, Heritage and the Gaeltacht, Land Registry and the Courts Service. He was called to the Bar in 1979 and also has degrees from the National University of Ireland, Trinity College and Queens University, Belfast.

Policing Authority meeting with the Garda Commissioner
live

Craoladh Beo ó Chruinniú an Údaráis

close