Comhchoistí Póilíneachta

Cuireann Comhchoistí Póilíneachta fóram ar fáil a thacaíonn le comhairliúchán, comhoibriú agus sineirge idir An Gharda Síochána,  oifigigh as na húdaráis áitiúla, ionadaithe tofa, agus an earnáil pobail, dheonach agus forbortha maidir le ceisteanna bainteach le póilíneacht agus coireacht.  Tá Comhchoiste Póilíneachta i bhfeidhm i ngach ceantar údarás áitiúil, 31 go hiomlán.

Caithfidh gach Comhchoiste Póilíneachta a Thuarascáil Bliantúil a chur faoi bhráid an tÚdarás Póilíneachta trí mhí i ndiaidh deireadh na bliana ar a dhéanaí.

Leagtar cúram ar an Údarás Póilíneachta i reachtaíocht as na feidhmeanna reachtáil seo a leanas a bhaineann le Comhchoistí Póilíneachta, lena n-áirítear:

  • Freagracht as treoirlínte a eisiú do na húdaráis áitiúla agus ag Coimisinéir an Gharda maidir le bunú agus cothabháil na Comhchoistí Póilíneachta;
  • Cruinnithe de chathaoirligh na Comhchoistí Póilíneachta a thionól le feidhmíu a gcuid feidhmeanna a chomhordú nó a éascú.

Chomh maith le seo, freastalaíonn an tÚdarás Póilíneachta ar roinnt cruinnithe Comhchoistí Póilíneachta timpeall na tíre gach bliain.

Má tá tuilleadh eolais ag teastáil, seol ríomhphost chuig jpc@policingauthority.ie más é do thoil é.

Léargas ar Aighneachtaí Tuarascála Bliantúla

  • 2017 Léargas ar Aighneachtaí Tuarascála Bliantúla
  • Na Cáipéisí Uile a Bhaineann le Chomchoistí Poilíneachta
Comhchoistí Póilíneachta Tuarascáil Bhliantúil
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Cathrach Chorcaí
Tuarascáil Bhliantúil
no
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Cathrach agus Chontae Luimnigh
Tuarascáil Bhliantúil
no
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Cathrach agus Chontae Phort Láirge
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Cathrach na Gaillimhe
Tuarascáil Bhliantúil
no
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Cheartharlach
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Chiarraí
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Chill Chainnigh
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Chill Dara
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Chill Mhantáin
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Chorcaí
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Dhún na nGall
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Laoise
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Liatroma
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Loch Garman
Tuarascáil Bhliantúil
no
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Lú
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Mhuineacháin
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Ros Comáin
Tuarascáil Bhliantúil
no
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Shligigh
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Thiobraid Árann
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Uíbh Fhailí
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae an Chabháin
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae an Chláir
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae an Longfoirt
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae na Gaillimhe
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae na Mí
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae na hIarmhí
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Átha Cliath Theas
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Fhine Gall
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta Tuarascáil Bhliantúil
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Cathrach Chorcaí
Tuarascáil Bhliantúil
no
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Cathrach agus Chontae Luimnigh
Tuarascáil Bhliantúil
no
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Cathrach agus Chontae Phort Láirge
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Cathrach na Gaillimhe
Tuarascáil Bhliantúil
no
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Cheartharlach
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Chiarraí
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Chill Chainnigh
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Chill Dara
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Chill Mhantáin
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Chorcaí
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Dhún na nGall
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Laoise
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Liatroma
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Loch Garman
Tuarascáil Bhliantúil
no
Comhchoistí Póilíneachta Tuarascáil Bhliantúil
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Lú
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Mhaigh Eo
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Mhuineacháin
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Ros Comáin
Tuarascáil Bhliantúil
no
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Shligigh
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Thiobraid Árann
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Uíbh Fhailí
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae an Chabháin
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae an Chláir
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae an Longfoirt
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae na Gaillimhe
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae na Mí
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae na hIarmhí
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Átha Cliath Theas
Tuarascáil Bhliantúil
yes
Comhchoistí Póilíneachta
Comhairle Contae Fhine Gall
Tuarascáil Bhliantúil
yes