An Coiste um an Cód Eitice

Déanann an Coiste maoirseachta ar an nGarda Síochána ina chuid oibre chun an Cód Eitice a leabú ar fud na heagraíochta. Thug an Coiste seo faoin obair thalún chun an Cód Eitice a fhorbairt in 2016. D’oibrigh an Coiste chun dréacht a ullmhú agus thug sé faoi chomhairliúcháin phoiblí ar an gcód a bhí bunaithe ag an Údarás I Nollaig 2016 agus a seoladh in Eanáir 2017.