An Coiste Forbartha Eagraíocht an Gharda Síochána

Déanann an Coiste maoirseacht ar an gclár claochlaithe agus nuachóirithe sa Gharda Síochána, agus leagtar béim ar Leith ar chur I bhfeidhm mholtaí Thuarascáil Chigreachta an Gharda Síochána, ‘An Phóilíneacht in Éirinn a Athrú, agus maoirseacht a dhéanamh ar sholáthar Chlár Nuachóirithe agus Athnuachana an Gharda Síochána.